De Exclusieve Belangenbehartiger: spieken loont!

Op 29 januari 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: ‘het Wetsvoorstel’). Het Wetsvoorstel is een uitbreiding van de Wet Collec-tieve Actie Massaschade (de ‘WCAM’). Onder de WCAM kunnen stichtingen of verenigingen (zo-geheten ‘305a-organisaties’) voor hun achterban een schikking treffen met de schadeveroorzakende partij, maar is het niet toegestaan om te procederen voor een schadevergoeding. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk, maar niet zonder dat de wetgever extra eisen stelt aan de procedure. In de-ze blog zal ik de belangrijkste nieuwkomer uit het Wetsvoorstel bespreken.

Read More

Alcoholgebruik een dringende reden voor ontslag?

Twee maanden geleden heeft het hof Amsterdam uitspraak gedaan in een arbeidsrechtzaak waarin een werknemer is ontslagen wegens zijn alcoholgebruik. De werknemer was in het verleden al eens onder invloed verschenen op het werk, ondanks dat in het bedrijfsreglement stond dat dit niet was toegestaan. De werkgever, Dräger, heeft destijds water bij de wijn gedaan door slechts een waarschuwing te geven. Toen de werknemer na verloop van tijd met een fles wodka en een alcoholpromillage van 3,52 op zijn werk verscheen, was dat voor Dräger de druppel; ontslag op staande voet volgde. De werknemer was het hier uiteraard niet mee eens en is naar de rechter gestapt.

Read More
Loading