Gouden handdruk via de rechter

Als een statutair bestuurder ontslagen wordt, kan hij – evenals de ‘normale’ werknemer – de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding. Hij komt hiervoor in aanmerking onder meer als het ontslagmotief geen redelijke grond oplevert. De statutair bestuurder vervult echter een andere positie dan de ‘gewone’ werknemer. De vraag is of het verschil in positie ook een verschil in beoordeling van de redelijke grond meebrengt. Lees hier meer…

Lees verder

Het stakingswapen

Er wordt in Nederland steeds vaker gestaakt en deze ontwikkeling leidt tot een aantal vragen. Wanneer mogen werknemers grijpen naar het stakingswapen? Waar is het stakingsrecht geregeld en aan welke voorwaarden moet een staking voldoen? Lees voor het antwoord op deze vragen snel verder.

Lees verder

Vast minder vast, flex minder flex?

In 2015 is de de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Deze had tot doel om werknemers meer zekerheid te geven wat betreft hun arbeidscontract. De uitwerking van deze wet viel in de praktijk anders uit dan de bedoeling was. Per 2020 wordt daarom de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd, welke de tekortkomingen van de WWZ moet opvangen.

Lees verder
Bezig met laden