Als je kijkt naar Nederlandse bedrijven met een groot aandeel in de internationale markt, kun je zeggen dat Nederland nog aardig meedraait op internationaal niveau. Met onder andere Shell en Unilever hebben we genoeg reuzen van bedrijven die hun hoofdkantoor in Nederland hebben gevestigd. Sommige Nederlandse multinationals dreigen echter in het bezit te komen van buitenlandse concurrenten. Zo was er een tijdje geleden een overnamepoging van het Belgische BPost op het Nederlandse PostNL, iets recenter trachtte het Amerikaanse Kraft Heinz om Unilever over te nemen en sinds vorige maand heeft PPG zijn ogen gericht op AkzoNobel. Door standvastig en actief weerstand te bieden lijkt het gevaar voor PostNL en Unilever inmiddels geweken. Met opnieuw een verhoogd bod lijkt het voor AkzoNobel een veel grotere opgave te worden om uit buitenlandse handen te blijven.

De avances van Bpost

Bij de overnamepogingen van Bpost op PostNL heeft Bpost drie maal een bod uitgebracht. De verhogingen waren resultaat van onderhandelingen tussen het Nederlandse en het Belgische bestuur. Na een fatsoenlijk bod zou het bestuur van PostNL de aandeelhouders adviseren om hun aandelen te verkopen. Bovengenoemde omstandigheden omtrent deze biedingen maken dit tot vriendelijke overnamepogingen. De biedingen vond het bestuur van PostNL echter te laag om overstag te gaan, dus moest Bpost overgaan tot het uitbrengen van een vijandig bod. Bpost was echter niet bereid om tot een bloedige overnamestrijd over te gaan. Een vijandig bod zou niet genoeg garantie op succes geven en Den Haag wilde geen Belgische inmenging hebben, waardoor ze ook op veel weerstand van de centrale overheid konden rekenen.1http://www.volkskrant.nl/economie/na-drie-blauwtjes-staakt-bpost-avances-postnl-komt-niet-in-belgische-handen~a4429746/

Actief weerstand door Unilever

Terwijl het bij Bpost bleef bij overnamepogingen van vriendelijke aard, ging de Amerikaanse Kraft-Heinz een stapje verder middels het uitbrengen van een vijandig bod. Voor een vijandig bod kan een aandeelhouder meestal meer verdienen dan met een verkoop voor de beurskoers. Daardoor wordt het voor de aandeelhouder aantrekkelijk om zijn aandeel te verkopen aan de overnemende vennootschap. Om de zeggenschap van de individuele aandeelhouders uit de handen van de overnemende vennootschap te houden zal de doelvennootschap de aandeelhouders tevreden moeten houden. Dit kan de doelvennootschap bereiken door ze meer dividend te geven en aan de hand van nieuwe beleidsplannen de aandeelhouders vertrouwen te geven in de toekomst van het betreffende bedrijf. Dat waren ook een aantal maatregelen die Unilever heeft genomen om het vijandige bod van Kraft-Heinz af te weren. Zo kwam Unilever met het aankondigen van hogere marges, bezuinigingen, meer dividend en het afstoten van divisies. Bovendien kwam Unilever met de toezegging om het gegenereerde geld wat zou voortvloeien uit de maatregelen, aan te wenden ten behoeve van overnames. 2https://www.rtlnieuws.nl/economie/akzo-ligt-voor-het-oprapen-geen-plan-zoals-bij-unilever. Dit werd door de aandeelhouders ontvangen als een solide plan voor het verstevigen van hun marktpositie, waardoor Kraft-Heinz zich teruggetrokken lijkt te hebben.3https://fd.nl/ondernemen/1188292/kraftheinz-trekt-overnamebod-op-unilever-in.

Vastberadenheid bij PPG

Vervolgens kwam in maart 2017 het nieuws dat wederom één van de Nederlandse paradepaartjes in het vizier staat van een buitenlandse multinational. Na PostNL en Unilever is het nu de beurt aan AkzoNobel om zich staande te houden. Het chemieconcern met een beurswaarde van bijna €20 miljard4https://www.aex.nl/products/equities/NL0000009132-XAMS lijkt echter niet in staat om zich voldoende weerbaar op te stellen jegens PPG. Terwijl Unilever alles uit de kast trok om een overname tegen te houden, lijkt die weerbaarheid bij AkzoNobel veel minder aanwezig. Ze willen de marges vergroten, meer dividend leveren en het Specialty Chemiscals-divisie binnen 12 maanden afsplitsen, maar ze hebben geen concrete plannen om het vrijgekomen geld weer te investeren in het bedrijf. Volgens RTL-Z beurscommentator Durk Veenstra zijn de genomen maatregelen daarom niet voldoende om voldoende steun van de beleggers te verkrijgen. 5https://www.rtlnieuws.nl/economie/akzo-ligt-voor-het-oprapen-geen-plan-zoals-bij-unilever Na een bod van €83 per aandeel en een tweede bod van €90 per aandeel6https://fd.nl/ondernemen/1193433/ppg-kiest-vooralsnog-voor-weg-van-charmeoffensief, biedt PPG nu bijna €97 per aandeel. 7https://fd.nl/ondernemen/1199003/het-woord-is-nu-aan-de-aandeelhouders-van-akzonobel Op het moment van schrijven is dat €14 boven de koers. 825 april 17:35 Daarmee wil PPG AkzoNobel overtuigen om in onderhandeling te treden, maar de bestuurders van AkzoNobel zagen daar nog geen heil in. Na het derde bod gaat het bestuur dit heroverwegen. Uit de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op dinsdagmiddag jongstleden blijkt dat veel aandeelhouders nog steeds tegen een overname zijn. Er is wel meer verdeeldheid tussen de aandeelhouders. Zo heeft een groep aandeelhouders verzocht om in onderhandelingen te gaan met PPG. Aangezien de president-commissaris Antony Burgmans dit niet direct wilde toezeggen, wilde een groep aandeelhouders in een bijzondere aandeelhoudersvergadering stemmen over de positie van Burgmans. Daarvoor moeten de aandeelhouders ten minste 10 procent van het geplaatst kapitaal bezitten en moet de RvC een redelijk belang zien in het verzoek. Aan de laatste eis werd niet voldaan. Bovendien was aan het stemming van de zaal te horen dat het verzoek van de groep aandeelhouders niet werd gewaardeerd. Met voldoende steun van de aandeelhouders lijken de bestuurders van AkzoNobel zich staande te houden, maar PPG heeft al aangekondigd eventueel een vijandig bod uit te brengen. 9https://fd.nl/ondernemen/1199003/het-woord-is-nu-aan-de-aandeelhouders-van-akzonobel.

Joël van Mourik

Referenties

1 http://www.volkskrant.nl/economie/na-drie-blauwtjes-staakt-bpost-avances-postnl-komt-niet-in-belgische-handen~a4429746/
2 https://www.rtlnieuws.nl/economie/akzo-ligt-voor-het-oprapen-geen-plan-zoals-bij-unilever.
3 https://fd.nl/ondernemen/1188292/kraftheinz-trekt-overnamebod-op-unilever-in.
4 https://www.aex.nl/products/equities/NL0000009132-XAMS
5 https://www.rtlnieuws.nl/economie/akzo-ligt-voor-het-oprapen-geen-plan-zoals-bij-unilever
6 https://fd.nl/ondernemen/1193433/ppg-kiest-vooralsnog-voor-weg-van-charmeoffensief
7 https://fd.nl/ondernemen/1199003/het-woord-is-nu-aan-de-aandeelhouders-van-akzonobel
8 25 april 17:35
9 https://fd.nl/ondernemen/1199003/het-woord-is-nu-aan-de-aandeelhouders-van-akzonobel.