Unilever schort haar plan om het Britse hoofdkantoor in Londen samen te voegen met het Nederlandse in Rotterdam voor onbepaalde tijd op. Nadat een groeiende groep Britse aandeelhouders te kennen had gegeven het voorstel niet te zullen steunen, heeft het bestuur besloten het voorstel niet voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het uitblijven van de verhuizing is een forse domper voor Mark Rutte en de rest van de regering. Het samenvoegen van de Nederlandse en Britse entiteit van Unilever, waarbij de statutaire zetel in Nederland zou worden gekozen, had onze minister-president kunnen aangrijpen om het argument met betrekking tot het behoud van het gunstige vestigingsklimaat kracht bij te zetten. Immers, zo is de redenering, het afschaffen van de dividendbelasting zou vennootschappen verleiden hun zetel naar Nederland te verplaatsen dan wel doen besluiten de zetel in Nederland te behouden. De verhuizing van de Britse entiteit van Unilever zou hier het klinkende bewijs voor zijn geweest.

Echter, een significante groep Britse aandeelhouders heeft het plan om te verhuizen gedwarsboomd. Interessant is om de ratio hierachter onder de loep te nemen. Waarom zijn de Britse aandeelhouders tegen de verhuizing van het Britse hoofdkantoor?

Bestuursvoorzitter Paul Polman meent dat de reden voor het opschorten van de verhuizing is gelegen in de politieke discussie die in Nederland wordt gevoerd omtrent de afschaffing van de dividendbelasting.1https://nos.nl/artikel/2253461-unilever-topman-verhuizing-afgeblazen-door-ophef-dividendbelasting.html Met andere woorden; Britse beleggers in Unilever zouden vrezen voor het uitblijven van deze afschaffing, hetgeen met zich mee zou brengen dat zij dividendbelasting zouden moeten gaan betalen.

Britse fondsen die beleggen in Unilever leggen een ander argument ten grondslag aan het verzet. 2https://fd.nl/ondernemen/1272739/verzet-tegen-verhuizing-unilever-neemt-toe Zij geven aan dat na samenvoeging van beide hoofdkantoren, hetgeen één Nederlandse naamloze vennootschap bewerkstelligt, het aandeel Unilever uit de Britse aandelenindex FTSE 100 wordt geschrapt. Een groot gedeelte van de Britse beleggingsfondsen is verplicht om in de Britse aandelenindex te beleggen. Na verhuizing zouden zij daarom gedwongen worden hun stabiel dividend genererende aandelen te verkopen.

Bovendien melden verschillende beleggers dat, anders dan de regering het electoraat voorspiegelt, het afschaffen van de dividendbelasting sec niet resulteert in een significant aantrekkelijker Nederlands investerings- en vestigingsklimaat.3https://fd.nl/opinie/1266585/buitenlandse-belegger-niet-enthousiast-over-afschaffing-dividendbelasting Er wordt aangevoerd dat de dividendbelasting een verwaarloosbare invloed heeft op een beleggingsbeslissing en dat andere factoren meer bijdragen aan een gunstig vestigingsklimaat, zoals een gedegen langetermijnstrategie van de betreffende ondernemingen en een hoge mate van bescherming van aandeelhoudersrechten.

Mijns inziens leggen de verhuisperikelen rondom Unilever bloot dat, mocht de dividendbelasting worden afgeschaft, dit op een onjuiste grond gebeurt. De rechtvaardiging voor de afschaffing zou wat mij betreft gezocht moeten worden in het opheffen van de oneerlijke behandeling van buitenlandse aandeelhouders. De buitenlandse aandeelhouders hebben namelijk niet in alle gevallen de mogelijkheid om de dividendbelasting te verrekenen met de inkomstenbelasting. Nederlandse aandeelhouders hebben deze mogelijkheid wel. Kortom, de rechtvaardiging zou naar mijn mening, anders dan de gebrekkig onderbouwde economische, principieel van aard moeten zijn.

Referenties   [ + ]

1. https://nos.nl/artikel/2253461-unilever-topman-verhuizing-afgeblazen-door-ophef-dividendbelasting.html
2. https://fd.nl/ondernemen/1272739/verzet-tegen-verhuizing-unilever-neemt-toe
3. https://fd.nl/opinie/1266585/buitenlandse-belegger-niet-enthousiast-over-afschaffing-dividendbelasting