De impact van het coronavirus op de Nederlandse maatschappij is groot. Een groot deel van Nederland werkt vanuit huis en andere werknemers kunnen of mogen zelfs niet meer werken. Al ruim 20.000 bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd vanwege het coronavirus. 1 P. Nagtzaam, ‘ Ruim 20.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan om coronavirus’, www.rtlz.nl, 17 maart 2020.  Het aantal aanvragen loopt razendsnel op, afgelopen vrijdag stond de teller nog maar op 5.000 aanvragen. 2 P. Nagtzaam, ‘ Ruim 20.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan om coronavirus’, www.rtlz.nl, 17 maart 2020.  Wat houdt werktijdverkorting in en wanneer wordt het verleend?

Werktijdverkorting
In geval van bijzondere, buitengewone, gebeurtenissen kunnen bedrijven een beroep doen op de werktijdverkorting. Het moet gaan om gebeurtenissen die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. De overheid heeft aangegeven dat de uitbraak van het coronavirus niet valt onder het normale ondernemersrisico. 3 ‘Veelgestelde ondernemersvragen over corona’, www.kvk.nl, 16 maart 2020.  Bedrijven die door het coronavirus worden getroffen, kunnen een beroep doen op de werktijdverkorting. Een bedrijf komt in aanmerking voor werktijdverkorting indien het kan aantonen dat het bedrijf minimaal 2 tot maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk heeft door de gevolgen van het coronavirus. 4 ‘Tijdelijk minder werk’, www.uwv.nl, 17 maart 2020. 

Toepassingsgebied
De mogelijkheid tot het aanvragen van werktijdverkorting geldt alleen voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. 5 ‘Tijdelijk minder werk’, www.uwv.nl, 17 maart 2020.  Er kan dus geen werktijdverkorting aangevraagd worden voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten. Ook voor zzp’ers en werknemers die al ziek zijn voordat de vergunningsperiode ingaat, kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden. Voor deze zieke werknemers geldt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Hoeveel werknemers minder uren gaan werken hangt af van de situatie in een bedrijf. De werktijdverkorting kan gelden voor een aantal uren of juist voor het volledige aantal werkuren van de werknemer.

Aanvragen werktijdverkorting
Er moet eerst een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 6 ‘Tijdelijk minder werk’, www.uwv.nl, 17 maart 2020.  Met deze vergunning kunnen bedrijven naar het UWV voor de aanvraag. Door het grote aantal aanvragen is bij het UWV en het ministerie van SZW extra capaciteit ingezet om de vele aanvragen te verwerken. 7 ‘Veelgestelde ondernemersvragen over corona’, www.kvk.nl, 16 maart 2020.  De vergunning wordt verleend voor de maximale duur van 6 weken. Verbetert de situatie binnen deze 6 weken dan kunnen alle werknemers weer aan het werk. Als de noodsituatie langer dan 6 weken duurt dan kan de werkgever (maximaal drie keer) verlenging aanvragen bij het ministerie van SZW.

WW-uitkering
Op grond van de ‘Regeling onwerkbaar weer’ die in werking is getreden op 1 januari 2020 is de werkgever niet verplicht het loon van de werknemers waarop de vergunning ziet door te betalen. Omdat de werkgever geen verplichting heeft om het loon door te betalen, vallen werknemers volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun arbeidstijd is verkort. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor werknemers die onvoldoende WW hebben opgebouwd en verschillen vanwege hoge salarissen en de lagere uitkering worden niet gecompenseerd. Er kunnen echter in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. Denk hierbij aan de afspraak dat het loon wel wordt doorbetaald door de werkgever.

Echter, tot nu toe merken werknemers financieel gezien weinig van de werktijdverkorting omdat werkgevers in de meeste gevallen het volledige loon blijven doorbetalen. 8 ‘Steeds meer aanvragen werktijdverkorting wegens corona’, www.rendement.nl, 17 maart. De werkgever betaalt het loon in principe gewoon door en vraagt na afloop van de vergunningsperiode een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aan. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, keert het UWV de WW-uitkeringen uit. Het UWV vergoed dus achteraf de uren dat werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Het bedrijf betaalt op deze manier minder loonkosten terwijl de werknemers wel volledig in dienst blijven. De reden waarom werkgevers er tot nu toe voor kiezen om wel het volledige loon door te betalen is niet altijd duidelijk. Doen zij dit vanwege gemaakte afspraken in de cao of individuele arbeidsovereenkomst, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap of zijn zij simpelweg nog onbekend met de nieuwe regeling?

Slotopmerking
Kort gezegd is werktijdverkorting een regeling voor werkgevers die door buitengewone (buiten het normale ondernemingsrisico vallende) omstandigheden tijdelijk geen of minder werk voor hun werknemers hebben. De werktijdverkorting zorgt ervoor dat bedrijven op de korte termijn geen werknemers hoeven te ontslaan. Het bedrijf kan na de moeilijke periode weer op volle kracht verder met al haar personeel nog in dienst.

Zie voor verdere uitleg over de werktijdverkorting de website van het UWV.

———————————————————————-UPDATE—————————————————————————

Naar aanleiding van de persconferentie die werd gehouden op 17 maart om 18:45 uur volgt hier een update van de blogpost. 

Ondernemers die werktijdverkorting hebben aangevraagd krijgen het komende kwartaal 90% van de loonkosten vergoed, momenteel bedraagt dit 75%. 9 ‘Kabinet schiet Nederlandse bedrijfsleven met miljarden te hulp in coronacrisis’, www.fd.nl 17 maart.   De uitkering gaat dus fors omhoog. Er wordt als voorwaarde gesteld dat bedrijven het loon door blijven betalen en hun personeel niet ontslaan. 10 ‘Kabinet schiet Nederlandse bedrijfsleven met miljarden te hulp in coronacrisis’, www.fd.nl 17 maart.

Ook zzp’ers krijgen extra hulp.  Zij krijgen sneller toegang tot een bijstandsregeling indien zij door het coronavirus opdrachten en hierdoor inkomsten verliezen. Het inkomen van de zzp’er wordt doormiddel van deze regeling voor de duur van 3 maanden aangevuld tot het minimumloon en hoeft niet te worden terugbetaald. 11 ‘Kabinet schiet Nederlandse bedrijfsleven met miljarden te hulp in coronacrisis’, www.fd.nl 17 maart.   Er mag in deze periode van 3 maanden ook uitstel van betaling worden aangevraagd voor de loon- en inkomstenbelasting, omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. 12 ‘Kabinet schiet Nederlandse bedrijfsleven met miljarden te hulp in coronacrisis’, www.fd.nl 17 maart.   Het wordt ook gemakkelijker voor bedrijven om geld te lenen bij de bank. 

Referenties

1, 2 P. Nagtzaam, ‘ Ruim 20.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan om coronavirus’, www.rtlz.nl, 17 maart 2020.
3, 7 ‘Veelgestelde ondernemersvragen over corona’, www.kvk.nl, 16 maart 2020. 
4, 5, 6 ‘Tijdelijk minder werk’, www.uwv.nl, 17 maart 2020. 
8 ‘Steeds meer aanvragen werktijdverkorting wegens corona’, www.rendement.nl, 17 maart.
9, 10, 11, 12 ‘Kabinet schiet Nederlandse bedrijfsleven met miljarden te hulp in coronacrisis’, www.fd.nl 17 maart.