Anneke Hilverda

Masterstudente Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht en Privaatrecht. Meer interesses dan tijd. Niet langzaam, wel grondig.

Samsung

Updatebeleid Samsung-smartphones: onder de loep of door een roze bril?

Afgelopen mei deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak tussen de Consumentenbond en elektronicaconcern Samsung. Aanleiding voor de uitspraak waren de opmerkelijke uitkomsten van een meer algemeen onderzoek van de Consumentenbond naar het updatebeleid van smartphoneproducenten, in het bijzonder van Androidmodellen, in 2015. Hieruit bleek dat een groot deel van de toestellen niet of veel te laat voorzien van de meest recente veiligheidsupdate van Android. Reden voor de Consumentenbond om te vrezen voor de gebruiksveiligheid van de toestellen voor de consument.[1] De bond richtte haar pijlen op de marktleider in Android-telefoons, en vorderde in deze zaak een tweetal dingen: een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen door Samsung en een bevel tot anders handelen.