Daniël Kelderhuis

Student aan de Rijksuniversiteit met een interesse in het ondernemingsrecht

Schorsing van den Assem privatisering

Schorsing Van den Assem in een notendop

Het privatiseringsproject rondom Eneco verloopt allesbehalve soepel.[1]Het is een conflict dat zich uitstrekt over de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de aandeelhouders. Een volgend hoofdstuk in dit conflict is het enquêteverzoek dat de ondernemingsraad heeft ingediend op 2 juli jl. Doel van dit verzoek is om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van Eneco en de schorsing van onder andere president-commissaris Van den Assem. Waar komt deze kritiek precies vandaan en waarom is hij bij wijze van onmiddellijke voorziening geschorst door de OK op 18 juli jl.? Dit stuk beperkt zich tot de hoofdthema’s voortvloeiende uit de beschikking van de Ondernemingskamer.