Auteur: Matthys Mollema

Het Pensioenakkoord snijdt aan twee kanten

Het pensioenakkoord kan werkgevers veel geld kosten. Gevolg kan namelijk zijn dat de werkgever meer moet bijdragen aan de pensioenopbouw van de jongere werknemer en dat de oudere werknemer gecompenseerd moet worden voor het gedeeltelijk wegvallen van de bijdrage. Lees hier meer…

Lees verder

Gouden handdruk via de rechter

Als een statutair bestuurder ontslagen wordt, kan hij – evenals de ‘normale’ werknemer – de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding. Hij komt hiervoor in aanmerking onder meer als het ontslagmotief geen redelijke grond oplevert. De statutair bestuurder vervult echter een andere positie dan de ‘gewone’ werknemer. De vraag is of het verschil in positie ook een verschil in beoordeling van de redelijke grond meebrengt. Lees hier meer…

Lees verder

‘Slapende werknemers’ hebben (bijna) recht op duizenden euro’s

Werkgevers kunnen het betalen van een transitievergoeding vermijden door een werknemer niet te ontslaan. Dit is wat er gebeurt met langdurig zieke werknemers. Zij kunnen namelijk niet werken en hebben na twee jaar tijd ook geen recht meer op loon. Omdat zij niet ontslagen worden of zelf ontslag nemen, is er sprake van een ‘slapend dienstverband’. De Hoge Raad is gevraagd om een oordeel en de regering is bezig met een oplossing. Lees hier meer…

Lees verder
  • 1
  • 2