Categorie: Blogposts

Gouden handdruk via de rechter

Als een statutair bestuurder ontslagen wordt, kan hij – evenals de ‘normale’ werknemer – de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding. Hij komt hiervoor in aanmerking onder meer als het ontslagmotief geen redelijke grond oplevert. De statutair bestuurder vervult echter een andere positie dan de ‘gewone’ werknemer. De vraag is of het verschil in positie ook een verschil in beoordeling van de redelijke grond meebrengt. Lees hier meer…

Lees verder

Het stakingswapen

Er wordt in Nederland steeds vaker gestaakt en deze ontwikkeling leidt tot een aantal vragen. Wanneer mogen werknemers grijpen naar het stakingswapen? Waar is het stakingsrecht geregeld en aan welke voorwaarden moet een staking voldoen? Lees voor het antwoord op deze vragen snel verder.

Lees verder

Vast minder vast, flex minder flex?

In 2015 is de de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Deze had tot doel om werknemers meer zekerheid te geven wat betreft hun arbeidscontract. De uitwerking van deze wet viel in de praktijk anders uit dan de bedoeling was. Per 2020 wordt daarom de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd, welke de tekortkomingen van de WWZ moet opvangen.

Lees verder

‘Slapende werknemers’ hebben (bijna) recht op duizenden euro’s

Werkgevers kunnen het betalen van een transitievergoeding vermijden door een werknemer niet te ontslaan. Dit is wat er gebeurt met langdurig zieke werknemers. Zij kunnen namelijk niet werken en hebben na twee jaar tijd ook geen recht meer op loon. Omdat zij niet ontslagen worden of zelf ontslag nemen, is er sprake van een ‘slapend dienstverband’. De Hoge Raad is gevraagd om een oordeel en de regering is bezig met een oplossing. Lees hier meer…

Lees verder

De Exclusieve Belangenbehartiger: spieken loont!

Op 29 januari 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: ‘het Wetsvoorstel’). Het Wetsvoorstel is een uitbreiding van de Wet Collec-tieve Actie Massaschade (de ‘WCAM’). Onder de WCAM kunnen stichtingen of verenigingen (zo-geheten ‘305a-organisaties’) voor hun achterban een schikking treffen met de schadeveroorzakende partij, maar is het niet toegestaan om te procederen voor een schadevergoeding. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk, maar niet zonder dat de wetgever extra eisen stelt aan de procedure. In de-ze blog zal ik de belangrijkste nieuwkomer uit het Wetsvoorstel bespreken.

Lees verder

Alcoholgebruik een dringende reden voor ontslag?

Twee maanden geleden heeft het hof Amsterdam uitspraak gedaan in een arbeidsrechtzaak waarin een werknemer is ontslagen wegens zijn alcoholgebruik. De werknemer was in het verleden al eens onder invloed verschenen op het werk, ondanks dat in het bedrijfsreglement stond dat dit niet was toegestaan. De werkgever, Dräger, heeft destijds water bij de wijn gedaan door slechts een waarschuwing te geven. Toen de werknemer na verloop van tijd met een fles wodka en een alcoholpromillage van 3,52 op zijn werk verscheen, was dat voor Dräger de druppel; ontslag op staande voet volgde. De werknemer was het hier uiteraard niet mee eens en is naar de rechter gestapt.

Lees verder
Bezig met laden