Categorie: Blogposts

Bescherm uw bedrijfsgeheimen!

Vanaf 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Om informatie aan te merken als bedrijfsgeheim, moeten er redelijke maatregelen genomen zijn om de informatie geheim te houden. Wat zijn redelijke maatregelen? Dat lees je hier.

Read More

De zelfstandige zonder personeel

Op de huidige arbeidsmarkt werken werknemers en zelfstandigen vaak zij aan zij. ‘Loonslaven’ en ‘zelfstandigen’ doen vaak vergelijkbaar werk voor de onderneming en zij verkeren in een vergelijkbare sociaaleconomische positie. Toch vallen beide groepen onder een zeer verschillend arbeidsrechtelijk, socialezekerheidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk regime en hangt mede daardoor aan hun arbeid een heel verschillend prijskaartje.

Read More

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Op 25 oktober zijn door de rechtbank Midden-Nederland een viertal ziekenhuizen failliet verklaard. Als gevolg van het faillissement gaan de Medische Centra in zowel Lelystad, Emmeloord, Dronten als Amsterdam Slotervaart een erg onzekere toekomst tegemoet. De maatschappelijke impact van het faillissement is groot. Patiënten verkeren in onzekerheid over reeds geplande medische ingrepen, de spoedeisende hulp en de acute kraamzorg in de provincie Flevoland komen in gevaar en patiënten die nu in de ziekenhuizen liggen vragen zich af of zij nog wel zorg krijgen. Ten behoeve van deze patiënten wordt de exploitatie van deze ziekenhuizen voorlopig voortgezet, maar hoe past deze voortzetting in de faillissementswet?

Read More

D-Day voor de Dividendbelasting

Aan het binnenhof is het al even subject non grata: de dividendbelasting. De grote verrassing uit het Regeerakkoord (2017) bleek het plan om de belasting over uitgekeerde winst af te schaffen. Een maatregel die de staat netto zo’n 1,4 miljard per jaar minder zal gaan opleveren. Het kabinet rechtvaardigt het voorstel door te stellen dat Nederland daardoor aantrekkelijker wordt voor multinationals en zelfs de koning verdedigt het voornemen: ‘Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land voor grote en kleine bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager, de dividendbelasting afgeschaft’. Maar wat betekent dit nou écht voor de aandeelhouder bij een multinational?

Read More

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

De wet spreekt slechts van een transitievergoeding bij opzegging of ontbinding van de gehele arbeidsovereenkomst. De wet voorziet daarbij niet in een gedeeltelijke transitievergoeding bij de vermindering van arbeidsduur. Op 14 september jl. heeft de Hoge Raad echter een einde gemaakt aan de onduidelijkheid1Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht: Deventer 2018, p. 518. over een transitievergoeding bij deeltijdontslag: indien de voortzetting van een aangepaste arbeidsovereenkomst erop neerkomt dat de bestaande arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk is beëindigd, is de werkgever naar evenredigheid een transitievergoeding verschuldigd.

Read More
Loading