Hét digitale magazine voor de ondernemingsrechtpraktijk
Bekijk de laatste editieBekijk de Blog

Welkom bij de digitale Bedrijfsjuridiek. De Bedrijfsjuridiek is al jaren een begrip als ondernemingsrechtelijk blad met een uitzonderlijk hoog niveau. Onze redacteuren zullen met enige regelmaat artikelen schrijven welke op dit blog te vinden zijn. Heeft u tips of vragen, neem dan contact op middels het contactformulier.

Dan rest mij u erg veel plezier te wensen!

Wessel de Weijer

Hoofdredacteur, Bedrijfsjuridiek

De uitdagingen van platformarbeid: de rechten van werkenden

De meerderheid van de mensen heeft wel eens gebruik gemaakt van Uber in plaats van een taxi. Het kan zijn dat een fietser van Deliveroo eens uw eten heeft bezorgd of een schoonmaker ingeschakeld met behulp van Helpling. De diensten die deze ondernemingen aanbieden,...

Beschermingsconstructies: de aan(deel)houder wint?

Inleiding Nederlandse beursvennootschappen verkeren in onzekere tijden. Ze zijn momenteel een aantrekkelijke prooi voor buitenlandse ondernemingen.[1] Dit jaar zijn Unilever en AkzoNobel ternauwernood uit handen van Amerikaanse ondernemingen gebleven.[2]...

Aandeelhoudersactivisme en het agenderingsrecht

Inleiding Dat het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel reeds op gespannen voet leeft met een aantal van haar aandeelhouders mag, gezien de recente rechtszaken, als bekend worden verondersteld. Eind juli riep AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering (hierna:...
#Metoo in het arbeidsrecht

#Metoo in het arbeidsrecht

Het begrip #MeToo is ontstaan door een krantenartikel uit oktober 2017 van de New York Times. Filmproducent Harvey Weinstein wordt in dit artikel door meerdere actrices beschuldigd van seksuele intimidatie. Na het plaatsen van dit artikel is de Me-too beweging op gang...

De Exclusieve Belangenbehartiger: spieken loont!

De Exclusieve Belangenbehartiger: spieken loont!

Op 29 januari 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: ‘het Wetsvoorstel’). Het Wetsvoorstel is een uitbreiding van de Wet Collec-tieve Actie Massaschade (de ‘WCAM’). Onder de WCAM kunnen stichtingen of verenigingen (zo-geheten ‘305a-organisaties’) voor hun achterban een schikking treffen met de schadeveroorzakende partij, maar is het niet toegestaan om te procederen voor een schadevergoeding. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk, maar niet zonder dat de wetgever extra eisen stelt aan de procedure. In de-ze blog zal ik de belangrijkste nieuwkomer uit het Wetsvoorstel bespreken.

Alcoholgebruik een dringende reden voor ontslag?

Alcoholgebruik een dringende reden voor ontslag?

Twee maanden geleden heeft het hof Amsterdam uitspraak gedaan in een arbeidsrechtzaak waarin een werknemer is ontslagen wegens zijn alcoholgebruik. De werknemer was in het verleden al eens onder invloed verschenen op het werk, ondanks dat in het bedrijfsreglement stond dat dit niet was toegestaan. De werkgever, Dräger, heeft destijds water bij de wijn gedaan door slechts een waarschuwing te geven. Toen de werknemer na verloop van tijd met een fles wodka en een alcoholpromillage van 3,52 op zijn werk verscheen, was dat voor Dräger de druppel; ontslag op staande voet volgde. De werknemer was het hier uiteraard niet mee eens en is naar de rechter gestapt.

Boskalis/Fugro: in vogelvlucht

Boskalis/Fugro: in vogelvlucht

Aandeelhouders en certificaathouders van de N.V. hebben agenderingsrecht op grond van artikel 2:114a BW. Dit houdt in dat zij, indien zij voldoen aan de kapitaalgrens van 3 procent, het recht hebben onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te doen...

Bescherm uw bedrijfsgeheimen!

Bescherm uw bedrijfsgeheimen!

Vanaf 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Om informatie aan te merken als bedrijfsgeheim, moeten er redelijke maatregelen genomen zijn om de informatie geheim te houden. Wat zijn redelijke maatregelen? Dat lees je hier.

Schikking vs. Rechtsgang in de financiële sector

Schikking vs. Rechtsgang in de financiële sector

Begin september heeft ING voor een recordbedrag van €775 miljoen een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. De aankondiging van deze schikking ontaardde in een brede maatschappelijke en politieke discussie. Tegenstanders associëren de schikking met het...

De zelfstandige zonder personeel

De zelfstandige zonder personeel

Op de huidige arbeidsmarkt werken werknemers en zelfstandigen vaak zij aan zij. ‘Loonslaven’ en ‘zelfstandigen’ doen vaak vergelijkbaar werk voor de onderneming en zij verkeren in een vergelijkbare sociaaleconomische positie. Toch vallen beide groepen onder een zeer verschillend arbeidsrechtelijk, socialezekerheidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk regime en hangt mede daardoor aan hun arbeid een heel verschillend prijskaartje.

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Op 25 oktober zijn door de rechtbank Midden-Nederland een viertal ziekenhuizen failliet verklaard. Als gevolg van het faillissement gaan de Medische Centra in zowel Lelystad, Emmeloord, Dronten als Amsterdam Slotervaart een erg onzekere toekomst tegemoet. De maatschappelijke impact van het faillissement is groot. Patiënten verkeren in onzekerheid over reeds geplande medische ingrepen, de spoedeisende hulp en de acute kraamzorg in de provincie Flevoland komen in gevaar en patiënten die nu in de ziekenhuizen liggen vragen zich af of zij nog wel zorg krijgen. Ten behoeve van deze patiënten wordt de exploitatie van deze ziekenhuizen voorlopig voortgezet, maar hoe past deze voortzetting in de faillissementswet?