Hét digitale magazine voor de ondernemingsrechtpraktijk
Bekijk de laatste editieBekijk de Blog

Welkom bij de digitale Bedrijfsjuridiek. De Bedrijfsjuridiek is al jaren een begrip als ondernemingsrechtelijk blad met een uitzonderlijk hoog niveau. Onze redacteuren zullen met enige regelmaat artikelen schrijven welke op dit blog te vinden zijn. Heeft u tips of vragen, neem dan contact op middels het contactformulier.

Dan rest mij u erg veel plezier te wensen!

Wessel de Weijer

Hoofdredacteur, Bedrijfsjuridiek

Beschermingsconstructies: de aan(deel)houder wint?

Inleiding Nederlandse beursvennootschappen verkeren in onzekere tijden. Ze zijn momenteel een aantrekkelijke prooi voor buitenlandse ondernemingen.[1] Dit jaar zijn Unilever en AkzoNobel ternauwernood uit handen van Amerikaanse ondernemingen gebleven.[2]...

Aandeelhoudersactivisme en het agenderingsrecht

Inleiding Dat het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel reeds op gespannen voet leeft met een aantal van haar aandeelhouders mag, gezien de recente rechtszaken, als bekend worden verondersteld. Eind juli riep AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering (hierna:...

Eumedion en de positie van de minderheidsaandeelhouder

Inleiding In 2016 verscheen een bijdrage aan deze discussie door de belangenbehartiger voor institutionele beleggers: de stichting Eumedion. In dit Position Paper[1] komt Eumedion met een aantal voorstellen die de positie van minderheidsaandeelhouders moet verstevigen...
Boskalis/Fugro: in vogelvlucht

Boskalis/Fugro: in vogelvlucht

Aandeelhouders en certificaathouders van de N.V. hebben agenderingsrecht op grond van artikel 2:114a BW. Dit houdt in dat zij, indien zij voldoen aan de kapitaalgrens van 3 procent, het recht hebben onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te doen...

Bescherm uw bedrijfsgeheimen!

Bescherm uw bedrijfsgeheimen!

Vanaf 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Om informatie aan te merken als bedrijfsgeheim, moeten er redelijke maatregelen genomen zijn om de informatie geheim te houden. Wat zijn redelijke maatregelen? Dat lees je hier.

Schikking vs. Rechtsgang in de financiële sector

Schikking vs. Rechtsgang in de financiële sector

Begin september heeft ING voor een recordbedrag van €775 miljoen een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. De aankondiging van deze schikking ontaardde in een brede maatschappelijke en politieke discussie. Tegenstanders associëren de schikking met het...

De zelfstandige zonder personeel

De zelfstandige zonder personeel

Op de huidige arbeidsmarkt werken werknemers en zelfstandigen vaak zij aan zij. ‘Loonslaven’ en ‘zelfstandigen’ doen vaak vergelijkbaar werk voor de onderneming en zij verkeren in een vergelijkbare sociaaleconomische positie. Toch vallen beide groepen onder een zeer verschillend arbeidsrechtelijk, socialezekerheidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk regime en hangt mede daardoor aan hun arbeid een heel verschillend prijskaartje.

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Op 25 oktober zijn door de rechtbank Midden-Nederland een viertal ziekenhuizen failliet verklaard. Als gevolg van het faillissement gaan de Medische Centra in zowel Lelystad, Emmeloord, Dronten als Amsterdam Slotervaart een erg onzekere toekomst tegemoet. De maatschappelijke impact van het faillissement is groot. Patiënten verkeren in onzekerheid over reeds geplande medische ingrepen, de spoedeisende hulp en de acute kraamzorg in de provincie Flevoland komen in gevaar en patiënten die nu in de ziekenhuizen liggen vragen zich af of zij nog wel zorg krijgen. Ten behoeve van deze patiënten wordt de exploitatie van deze ziekenhuizen voorlopig voortgezet, maar hoe past deze voortzetting in de faillissementswet?

De (on)mogelijkheid van de pre-pack

De (on)mogelijkheid van de pre-pack

Een uitspraak van de rechtbank Limburg op 26 september 2018 heeft de gemoederen rondom de doorstart na een pre-pack – oftewel het flitsfaillissement – opnieuw op scherp gezet. In haar uitspraak heeft de rechtbank kortgezegd geoordeeld dat dergelijke doorstart wel...

Verhuizing Unilever opgeschort

Verhuizing Unilever opgeschort

Unilever schort haar plan om het Britse hoofdkantoor in Londen samen te voegen met het Nederlandse in Rotterdam voor onbepaalde tijd op. Nadat een groeiende groep Britse aandeelhouders te kennen had gegeven het voorstel niet te zullen steunen, heeft het bestuur...

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Dit kan gezien worden als de grootste wijziging in het ontslagrecht in een millennium. Het ontslagrecht moest eenvoudiger, eerlijker en begrijpelijker worden door de komst van de Wwz. Ook het verschil in...