De strijd om ’s Hollands paradepaardjes

  • door

Nederland maakt zich weer op voor een periode van bloeiende welvaart. De economische analyses en modellen leveren positieve getallen, het nog te formeren kabinet wordt al voorzichtig ‘investeringskabinet’ genoemd en buitenlandse bedrijven richten hun peilen op grote Nederlandse ondernemingen. Vooral dit laatste veroorzaakt enige discussie bij de koffieautomaten en menig werk voor ons als ondernemingsrechtjuristen. Bedrijven als PostNL, AkzoNobel en Unilever domineren de krantenkoppen met hun mislukte paringsdansen en aarzelende huwelijksonderhandelingen door de avances van grote buitenlandse ondernemingen. Maar waar komt deze overnamedrift toch opeens vandaan? Is het echt lente op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt?

Bestuurders Opgepast?

  • door

De Hoge Raad deed op vrijdag 17 februari jl. een belangrijke uitspraak over het “doorzetten” van de aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder naar de bestuurders van die rechtspersoon.[1] Centraal in de uitspraak staat artikel 2:11 BW: “de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is”. De rechtsvraag in dit arrest was of de aansprakelijkheid van de bestuurder met de aansprakelijkheid van de bestuurder-rechtspersoon ex. art. 6:162 BW is gegeven, of dat daarvoor een aanvullende eis geldt dat hem ook persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Rabobank medeplichtig aan misdaden drugskartels

  • door

Fraude met de Libor-rente, ondeugdelijke rentederivaten aan kleine ondernemers en nu lijkt de Rabobank schuldig te zijn aan het witwassen van Mexicaans drugsgeld. Waar ging het fout met de altijd zo degelijk lijkende Rabobank? Is het toeval dat steeds de Rabobank in de problemen komt? Mensenrechtenorganisatie SMX doet aangifte tegen de top van de Rabobank, naar aanleiding van onderzoek door de Amerikaanse justitie. Sinds 2015 onderzoekt SMX de dochterbank van de Rabobank, Rabobank N.A. in Californië. Hoewel de Rabobank aanvoert dat de leiding van het Rabobank filiaal op eigen houtje handelde, blijkt uit het onderzoek wel degelijk betrokkenheid  bij het witwassen van het Mexicaanse drugsgeld.

Gigantische Europese verloving in brillenwereld

  • door

De Italiaanse brillenfabrikant Luxottica en de Franse producent van brillenglazen Essilor hebben zich voorgenomen te fuseren. De bedrijven maakten halverwege januari bekend dat zij daarover een akkoord hebben bereikt. Als de fusie doorgaat, zal het bedrijf een waarde hebben van ongeveer 46 miljard euro. Naar verwachting zal de combinatie, die EssilorLuxottica gaat heten, een omzet draaien van meer dan 15 miljard euro. Het totaal aantal werknemers komt te liggen rond de 130.000. Dit alles maakt het een van de grootste grensoverschrijdende fusies ooit in Europa.