Meteen naar de inhoud

Even luisteren: Juridische Podcasts

Het is onontkoombaar om als jurist stukken te lezen: of het nu uitspraken, literatuur of opiniestukken zijn, om ergens goed over mee te kunnen praten moet je er goed onderzoek naar hebben gedaan. Toch zijn er genoeg mogelijkheden die voor de nodige afwisseling kunnen zorgen. In het kader daarvan zijn hier een aantal interessante juridische podcasts op een rij gezet. Veelal in de bedrijfsrechtelijke sfeer, maar er zijn ook paar boeiende uitstapjes naar andere rechtsgebieden. Ideaal, om even te beluisteren terwijl u aan het reizen bent, met andere kleine taken bezig bent, of om gewoon even voor te gaan zitten.

The Netherlands Commercial courtAboutLaw 20 Podcasts voor juristen (20 min.)
Het is al enige tijd geleden, maar begin dit jaar opende in Nederland the Netherlands Commerical court. Wat doet deze rechtsinstantie eigenlijk? In vogelvlucht wordt in deze podcast kort en helder uiteengezet wat de verschillen zijn met de reguliere rechtsgang en arbitrage en wat daarbij de bijkomende voordelen en nadelen zijn.

Luister de podcast hier of op Spotify.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) AboutLaw Podcasts voor juristen (28 min.)
Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) intreedt op 1 januari 2020 gaan er de nodige veranderingen plaatsvinden binnen het arbeidsrecht. In deze podcast wordt een kort overzicht gegeven van verschillende veranderingen die gaan plaatsvinden. Wat zijn nog mogelijke knelpunten en wat zijn de verwachte positieve resultaten als gevolg van de herzieningen die door de WAB plaatsvinden?

Luister de podcast hier of op Spotify.

Techreuzen beteugelen via het mededingingsrechtJuridische zaken BNR (24 min.)
Techreuzen als Facebook en Google hebben een enorme invloed op de huidige samenleving. Is het wenselijk dat er controle op deze giganten toeneemt en biedt het mededingingsrecht daarbij een mogelijke uitkomst? De oplossingen die het mededingingsrecht mogelijk biedt, kunnen wellicht doortastend zijn om de controle af te de dwingen, maar ook de keerzijde hiervan wordt in deze podcast besproken.

Luister de podcast hier of op Spotify.

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie AboutLaw podcasts voor juristen (29 min.)
Door de intreding van deze wet moet het voor voor gedupeerden makkelijker worden om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis. Zoals bij veel nieuwe wetgeving is het de vraag in hoeverre het aanslaat bij het publiek en of het gebruik ervan handzaam is, deze vraagstukken worden behandeld in deze podcast.

Luister de podcast hier of op Spotify.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) – AboutLaw podcasts voor juristen (29 min.)
Het wetsvoorstel WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. In deze podcasts wordt uiteengezet hoe deze procedure verloopt en wat hierbij allemaal meespeelt.

Luister de podcast hier of op Spotify.

Legal Tech – AboutLaw podcasts voor juristen (28 min.)
Ook voor juristen zijn digitalisering en innovatie een ontwikkeling die erg belangrijk is. Gaat artificial intelligence het werk van juristen over nemen? Of is de rol van artificial intelligence vooralsnog maar beperkt en is het alleen nog toekomstmuziek met wat betreft de implementatie hiervan in het werk van juristen. In deze podcast wordt gesproken over deze onderwerpen.

Luister de podcast hier of op Spotify.

Space Law: the next frontier for lawyers – Legal Talk Network (20 min.)
In deze Engelstalige podcast staat een interessant vraagstuk centraal: De ruimte komt steeds dichterbij, maar hoe  werkt het recht daar? We zijn in staat steeds verder en sneller ergens te komen waardoor dit vraagstuk steeds relevanter gaat worden. Moet dit gebaseerd en (aanzienlijk) uitgebreid worden op basis van verdagen of zijn nationale bepalingen ook nog relevant? Er zijn nog veel onduidelijkheden hoe dit gereguleerd moet worden, daarnaast is het interessant hoe dit zich gaat verhouden op commercieel en strafrechtelijk gebied.

Luister de podcast hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *