Meteen naar de inhoud

Alex Zijlstra

Masterstudent Nederlands Recht met een voorkeur voor het Ondernemings- en Insolventierecht. S.G.O.R.-veteraan met verlatingsangst. Altijd in voor een juridische discussie, zolang er rode wijn is (of koffie..).

Exclusieve Belangenbehartiger

De Exclusieve Belangenbehartiger: spieken loont!

Op 29 januari 2019 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie (hierna: ‘het Wetsvoorstel’). Het Wetsvoorstel is een uitbreiding van de Wet Collec-tieve Actie Massaschade (de ‘WCAM’). Onder de WCAM kunnen stichtingen of verenigingen (zo-geheten ‘305a-organisaties’) voor hun achterban een schikking treffen met de schadeveroorzakende partij, maar is het niet toegestaan om te procederen voor een schadevergoeding. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk, maar niet zonder dat de wetgever extra eisen stelt aan de procedure. In de-ze blog zal ik de belangrijkste nieuwkomer uit het Wetsvoorstel bespreken.

Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Op 25 oktober zijn door de rechtbank Midden-Nederland een viertal ziekenhuizen failliet verklaard. Als gevolg van het faillissement gaan de Medische Centra in zowel Lelystad, Emmeloord, Dronten als Amsterdam Slotervaart een erg onzekere toekomst tegemoet. De maatschappelijke impact van het faillissement is groot. Patiënten verkeren in onzekerheid over reeds geplande medische ingrepen, de spoedeisende hulp en de acute kraamzorg in de provincie Flevoland komen in gevaar en patiënten die nu in de ziekenhuizen liggen vragen zich af of zij nog wel zorg krijgen. Ten behoeve van deze patiënten wordt de exploitatie van deze ziekenhuizen voorlopig voortgezet, maar hoe past deze voortzetting in de faillissementswet?

Wat betekent de afschaffing van de dividendbelasting voor de aandeelhouder?

D-Day voor de Dividendbelasting

Aan het binnenhof is het al even subject non grata: de dividendbelasting. De grote verrassing uit het Regeerakkoord (2017) bleek het plan om de belasting over uitgekeerde winst af te schaffen. Een maatregel die de staat netto zo’n 1,4 miljard per jaar minder zal gaan opleveren. Het kabinet rechtvaardigt het voorstel door te stellen dat Nederland daardoor aantrekkelijker wordt voor multinationals en zelfs de koning verdedigt het voornemen: ‘Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land voor grote en kleine bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager, de dividendbelasting afgeschaft’. Maar wat betekent dit nou écht voor de aandeelhouder bij een multinational?

Longread: Tenure voting under Dutch law, a case study of the loyalty voting schemes adopted by CNH Industrial N.V. and Cnova N.V.

When the Dutch ruled the modern world and business was booming like never before, they founded the first company with free transferable stock: the Dutch East India Company (VOC). After the year 1602 an increasing amount of companies followed the example of the VOC, resulting in a new standard of transferable stock. We have come a long way since, resulting in different structures to award specific shareholders. In this article we will focus on the so called ‘tenure voting schemes’, in particular those that have recently been adopted by CNH Industrial and Cnova.