Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen

Van ziekenhuis naar zorgenkindje

Op 25 oktober zijn door de rechtbank Midden-Nederland een viertal ziekenhuizen failliet verklaard. Als gevolg van het faillissement gaan de Medische Centra in zowel Lelystad, Emmeloord, Dronten als Amsterdam Slotervaart een erg onzekere toekomst tegemoet. De maatschappelijke impact van het faillissement is groot. Patiënten verkeren in onzekerheid over reeds geplande medische ingrepen, de spoedeisende hulp en de acute kraamzorg in de provincie Flevoland komen in gevaar en patiënten die nu in de ziekenhuizen liggen vragen zich af of zij nog wel zorg krijgen. Ten behoeve van deze patiënten wordt de exploitatie van deze ziekenhuizen voorlopig voortgezet, maar hoe past deze voortzetting in de faillissementswet?

Wat betekent de afschaffing van de dividendbelasting voor de aandeelhouder?

D-Day voor de Dividendbelasting

Aan het binnenhof is het al even subject non grata: de dividendbelasting. De grote verrassing uit het Regeerakkoord (2017) bleek het plan om de belasting over uitgekeerde winst af te schaffen. Een maatregel die de staat netto zo’n 1,4 miljard per jaar minder zal gaan opleveren. Het kabinet rechtvaardigt het voorstel door te stellen dat Nederland daardoor aantrekkelijker wordt voor multinationals en zelfs de koning verdedigt het voornemen: ‘Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land voor grote en kleine bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager, de dividendbelasting afgeschaft’. Maar wat betekent dit nou écht voor de aandeelhouder bij een multinational?

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

De wet spreekt slechts van een transitievergoeding bij opzegging of ontbinding van de gehele arbeidsovereenkomst. De wet voorziet daarbij niet in een gedeeltelijke transitievergoeding bij de vermindering van arbeidsduur. Op 14 september jl. heeft de Hoge Raad echter een einde gemaakt aan de onduidelijkheid[note]Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht: Deventer 2018, p. 518.[/note] over een transitievergoeding bij deeltijdontslag: indien de voortzetting van een aangepaste arbeidsovereenkomst erop neerkomt dat de bestaande arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk is beëindigd, is de werkgever naar evenredigheid een transitievergoeding verschuldigd.

FVN komt met hoogste looneis in 30 jaar

FNV komt met hoogste looneis in 30 jaar

Traditiegetrouw heeft de FNV een dag voor Prinsjesdag haar looneis voor 2019 bekendgemaakt. De FNV verlangt in deze looneis een 5% loonsverhoging in de collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna: CAO’S) van 2019.[1] Er zijn verschillende meningen over deze eis. Zo vinden de tegenstanders dat de looneis veel te hoog is en vraagt men zich daarnaast af in hoeverre de looneis überhaupt nog een rol speelt in de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. In dit stuk zal eerst worden ingegaan op de hoogte van de looneis en daarna zal worden ingegaan op de rol van het FNV in het algemeen.

Schorsing van den Assem privatisering

Schorsing Van den Assem in een notendop

Het privatiseringsproject rondom Eneco verloopt allesbehalve soepel.[1]Het is een conflict dat zich uitstrekt over de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de aandeelhouders. Een volgend hoofdstuk in dit conflict is het enquêteverzoek dat de ondernemingsraad heeft ingediend op 2 juli jl. Doel van dit verzoek is om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van Eneco en de schorsing van onder andere president-commissaris Van den Assem. Waar komt deze kritiek precies vandaan en waarom is hij bij wijze van onmiddellijke voorziening geschorst door de OK op 18 juli jl.? Dit stuk beperkt zich tot de hoofdthema’s voortvloeiende uit de beschikking van de Ondernemingskamer.

Miljoenenschikking ING als gevolg van witwaszaken

Miljoenenschikking ING als gevolg witwaszaken

‘ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken’. ‘Het is het hoogste schikkingsbedrag dat het OM ooit heeft bereikt.’ Zo luidde de voorpagina van het NRC op 4 september 2018.[1] Na de schikking van de Rabobank (van 774 miljoen euro) in een grootschalige witwaszaak in 2013, volgt ING op 4 september 2018 met een schikking met het OM voor een totaalbedrag van 775 miljoen euro. Het OM verwijt ING een jarenlange overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit het strafrechtelijk onderzoek dat het OM in 2016 startte onder de naam ‘Houston’ blijkt dat tussen 2010 en 2016 de bankrekeningen van klanten van de ING in Nederland gebruikt zijn bij het witwassen van een aanzienlijk bedrag van honderden miljoenen euro’s.

Samsung

Updatebeleid Samsung-smartphones: onder de loep of door een roze bril?

Afgelopen mei deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak tussen de Consumentenbond en elektronicaconcern Samsung. Aanleiding voor de uitspraak waren de opmerkelijke uitkomsten van een meer algemeen onderzoek van de Consumentenbond naar het updatebeleid van smartphoneproducenten, in het bijzonder van Androidmodellen, in 2015. Hieruit bleek dat een groot deel van de toestellen niet of veel te laat voorzien van de meest recente veiligheidsupdate van Android. Reden voor de Consumentenbond om te vrezen voor de gebruiksveiligheid van de toestellen voor de consument.[1] De bond richtte haar pijlen op de marktleider in Android-telefoons, en vorderde in deze zaak een tweetal dingen: een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen door Samsung en een bevel tot anders handelen.